Rum og relationer firma logo
Tilpasset rumdesign med mennesket i centrum
Reception indretning Rumdesigner arbejdspladsindretning
Reception og venteområde
arbejdspladsindretning akustikloft
Specialdesignet akustikloft med integreret belysning

Projekter - rumddesign og brugerprocesser

Indehaver af Rum og Relationer, Inger Pucill, har mange års erfaring med netop rum og relationer. Herunder listes udvalgte projekter:

Bosch, indretning af midlertidigt lejemål (to kontoretager) og midlertidig reception. Baseret på genbrug af inventar og i receptionsområdet også genbrug af loftmoduler, lamper og vægbeklædning.

Magnoliahuset, indretning af møderum og lederkontor.

Nilfisk, spaceplanning kontorarealer.

Mars Danmark, disponeringsplan for åbent kontormiljø, to kontoretager.

Bosch, indretningsdesign kontormiljø med lounge / work zone.

Hvidborg, indretning af hjem til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet.

Canon, disponeringsplan for to kontoretager, indretning af møderum og fællesarealer.

B. Braun Medical, disponeringsplan og indretningsforslag for kontormiljø inkl. ankomstområde og logistikcenter.

Bosch R/D, Lund, disponeringsplan for to kontoretager, indretning af reception, møderum, fordybelsesrum og multifunktionelt rum.

FOA, Forbundshuset, brugerproces / behovsanalyse og indretning af kontormiljø inkl. formelle og uformelle møderum.

Tata Consultancy Services, indretning af kontormiljø, reception, kantine / café og møderum.

Maskinmesterskolen København, brugerproces / behovsanalyse og indretningsforslag til multisal med skiftende funktion (kantine, lounge, fest, studiemiljø).

Steen Blichers Vej, Frederiksberg, design af eksklusiv byhave.

Marielystvej, Frederiksberg, design af byhave til andelsboligforening med fokus på at tilgodese mange forskellige behov.

Gl. Kongevej, Frederiksberg, design af urban gårdhave.

Kjær Knudsen, facilitering af identitets-proces med formulering af virksomhedens værdier, mission og vision.

Andersen & Heegaard, indretning af kontor.

IWAKI, nyindretning af dansk hovedkontor. Fokus på identitet og trivsel.

Den Friske Anlægsgartner, landskabsdesign af stor kuperet naturgrund til sommerhus, indretning af sommerhus.

Peak Biotech, aktivitetsbaseret kontorindretning i forbindelse med flytning til ny adresse.

Maskinmesterskolen København, workshop / procesfacilitering i relation til flytning og indretning af ny skole.

Dansk Lyskilde, indretning af nyt moderne kontormiljø med tilhørende fleksibelt showroom.

Hvidborg Skole- og Behandlingshjem, indretning af multifunktionelt fællesrum samt semiåbent hyggeområde. Specialdesignet inventar.

Greve Lærerforening, fredet bygning. Indretning af moderne kontormiljø med diverse støttefaciliteter, herunder møderum, kontorer, køkken, mv. særligt fokus på akustik.

Københavns Kommune, BUF (samarbejde med DC Kontormøbler), forslag til indretning af fremtidens kontormiljø.

Hvidovre Gymnasium, indretning af forberedelsesmiljø.

World Trade Center Innovation, disponeringsplan for WCT-I.

BOSCH, nydesign af receptionsområde: brugerdialog, disponeringsplan, indretningsdesign, belysningsplan, design af loftpanel, receptionsskranke og kaffeniche.

Frederikssund Gymnasium, læringsmiljø: brugerdialog, nydesign af hovedindgang og idéoplæg til landskabsdesign af atriumgård. Idéoplægsvideo vedrørende indretning af atriumgård >>.

Andersen & Heegaard, organisationsudvikling: dagslysvurdering, ledelsessparring og visionsworkshop.

KMD landskabsplan: idéoplæg vedrørende udendørs supportmiljøer / aktivering af udearealer.

Hospice søndergård, landskabsdesign: konceptformulering, design af aktivitets- og legeområde, indhentning af tilbud fra leverandør/entreprenør, KS på udførelsen.

DTU Risø, erhvevsindretning: brugerdialog, konceptformulering, design af kreativt projektrum / mødelokale, indhentning af tilbud fra leverandør.

Julemærkehjemmet Skælskør, brugerdialog, konceptformulering, indretning af ankomst- og fordelingsområde samt forslag til udendørs ankomstområde.

Landsbyudvikling Horbelev, forslag til helhedsorienteret udvikling af Horbelev og omegn via "arki-punktur". Fokus på oplevelses- og friluftsturisme.

Frederiksstadens Hudklinik, erhvervsindretning: konceptformulering, indretning af reception og venteområde i ny eksklusiv hudlægeklinik ud fra værdierne internationalt format, professionalisme, imødekommenhed og tryghed: ledelsessparring, brugerundersøgelse, visionsformulering og indretningsdesign.

August Faller A/S, erhvervsindretning: designmanual for produktionsområdet.

Slagelse Kommune (Autens), erhvervsindretning: Én Indgang, udvikling af ny identitet til foyerområde i Slagelse Kommune: vision, værdier, indretningskoncept, rumdesign, projektledelse, koordinering med diverse håndværkere.

Skolen på Nyelandsvej (Autens) læringsmiljø: procesfacilitering, analyse af brugerinput, udstilling af elevværker.

LEVUK (Autens) læringsmiljø: institution for unge med særlige udfordringer, konceptformulering og indretningsdesign af fællesrum.

UCN, University Campus Nordjylland (Autens), nybygning og renovering af Læringsmiljø (22.000 m2): tilrettelægge og gennenmføre brugerproces med involvering af brugergrupper fra hhv. Læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, Act2Learn og Center For Undervisningsmidler. Samarbejde med byggeudvalg.

UK/DK partnerskab (Autens/Mike Davis) Læringsmiljø: brobygning for udveksling og samarbejde mellem skoler i UK og skoler / institutioner i DK: arrangere 3-dags studietur samt workshops i DK for repræsentanter fra skoler i Bedford (BBLE).

Helsingør Kommune (Autens), Skole i Bymidten (folkeskole/SFO, klub, musikskole, sundhedshus, multihal) læringsmiljø: bygherrerådgivning - brugerprocesser, studietur, lokaleprogram, konkurrenceprogram samt evaluering af konkurrenceforslag ifht. samspil mellem rum og pædagogiske visioner.

SOSU C (Autens) læringsmiljø:, Herlev, projekt innovativt Learning Lab: indretningskoncept for nyt innovativt learning lab.

Ådalen Privatskole (Autens) skoleindretning: indretning af multifunktionel sal: indretningskoncept og rumdesign.

Carlsberg Vores By (PLH) byplanlægning: international idékonkurrence for en aktiv og bæredygtig bydel: idé- og konceptudvikling.

AMA Montagnola (PLH) byplanlægning: international idékonkurrence for en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig bydel: idé- og konceptudvikling.

Danske Handicaporganisationer (PLH), Handicaporganisationernes Hus, handicap-state-of-the-art-domicil: brugersamarbejde og forundersågelse.

Kammeradvokaten (PLH), nyt domicil, erhvervsindretning: bygherrerådgivning - rådgivning vedrørende ny lokalisering, brugersamarbejde, konceptudvikling, designmanual, indretning.

Slots- og Ejendomsstyrelsen (PLH), Retskredsene Lokalisering: bygherrerådgivning - brugersamarbejde, behovsanalyse inkl. indretningsstrategi.

Retten på Frederiksberg (PLH), nyt domhus i kobling med det eksisterende: bygherrerådgivning - brugerproces og behovsanalyse. Redigering af rumprogram.

Skattecenter Haderslev (PLH), nyt skattecenter: bygherrerådgivning - brugersamarbejde og behovsanalyse inkl. indretningsstrategi.

Unicef Supply Division (PLH), delprojekt under projekt UN City: bygherrerådgivning - brugersamarbejde og behovsanalyse.

Den Blå Planet (PLH), nyt Danmarks Akvarium: bygherrerådgivning, arbejde med rumprogram.

ABB Skovlunde (PLH) erhvervsindretning: ny indretning, workplace design: brugerproces, idé- og konceptudvikling, disponeringsplan, indretningsplan.

Oticon Smørum (PLH), erhvervsindretning, nyt domicil: brugerproces, idé- og konceptudvikling.

Have- og Landskabsplaner (Have og Rum), have- og landskabsdesign: behovsafklaring, idéudvikling, have- og landskabsplaner, legepladser, plantelister.

Lisbjerg (Landskab og Rum) byplanlægning: international idékonkurrence for en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig bydel: idéudvikling og tekst.