Rum og relationer firma logo
Tilpasset rumdesign med mennesket i centrum
legepladsdesign legepladsindretning tilgængelighed landskabsarkitektur landskabsdesign
Aktivitetsplads til leg og hyggeligt samvær på tværs af alder
landskabsdesigner landskabsarkitekt rumdesigner
Officiel åbning ved byens borgmester

Det siger kunderne om os

Indretningsdesign, receptionsområde med café, lounge og udstillingsplads

"Inger Pucill fra Rum & Relationer har forstået at fange ånden i Robert Bosch og omsætte den til et utroligt godt indretningsforslag. Det er på én gang traditionsbundet, gedigent og nytænkende - præcis ligesom Robert Bosch. Vi har som team haft et godt samarbejde med Inger Pucill og kan varmt anbefale andre at prøve hendes kreative løsninger.

Vi prøvede at få traditionelle indretningsforslag fra vores sædvanlige samarbejdspartnere - men ingen af dem formåede at levere det vi søgte; nytænkning! Inger Pucill gav os noget, vi ikke selv var klar over, at vi søgte - og ramte fuldstændig plet.

Vi har nu fået en super moderne, hyggelig og venlig reception, hvor vi glæder os til at tage imod kunder og andre gæster. Vores receptionister har fået et inspirerende miljø, hvor der netop er taget hensyn til deres arbejdsmiljø. Behagelig akustik og god temperatur i rummet - slet og ret en dejlig arbejdsplads."

Annette Jensen
Økonomidirektør, Robert Bosch

Indretning af specialinstution

"Rum & Relationer har været en professionel og meget servicemindet samarbejdspartner i forbindelse med nyindretning af vores lederkontor og møderum. Inger Pucill har været virkelig engageret og meget lydhør overfor vores behov - vi føler os set og hørt. Vi har følt os trygge undervejs i processen og er meget glade for resultatet.

Den nye indretning giver virkelig et løft af arbejdsmiljøet og lever fuldt op til vores ønsker og behov. Det er blevet en unik og rigtig fin løsning, hvor der virkelig er kælet for detaljerne. Farvesætning og møblering af møderummet gør, at man falder helt til ro, når man træder herind - præcis som vi havde brug for - og lederkontoret er blevet virkelig fint og imødekommende. Vi har fået rent positive tilkendegivelser på den ny indretning fra alle medarbejderne i huset."

Susanne Beck Grant
Leder, Specialinstitutionen Magnoliahuset

Indretning af skole og behandlingshjem for udsatte børn og familier

"Vi på Hvidborg har snart samarbejdet med Inger i 2 år. Hvidborg er en institution for udsatte børn og familier i rivende udvikling. Vi er ved at få moderniseret og renoveret alle vores 5 bygninger. Når en sådan renovering er færdig, kommer så indretningen af de nye faciliteter. Her måtte vi sige til os selv, vi er gode til at hjælpe udsatte børn og familier i trivsel og udvikling og give børnene et særligt skoletilbud - men vi er ikke gode til indretning. så ledergruppen besluttede, at det måtte der være andre der kunne bedre end os - men det var vigtigt for os, at det var en, der også kunne forstå noget om vores helt særlige målgruppe.

Skolen var den første bygning der skulle indrettes, allerede tidligt i processen fandt vores skoleleder, Inger Pucill fra "Rum og Relationer". Efter deres første møde, kan jeg huske, at skolelederen kom op og sagde: Inger hun kan noget - hun forstår os og vores målgruppe - jeg føler mig helt tryg ved at inddrage hendes faglighed i processen og det allerbedste er, at hun gerne vil tale med de børn og pædagoger/lærer, der skal bruge huset i dagligdagen. Det betød meget for os, at brugerperspektivet var en del af Ingers tænkning.

Det møde blev til to gode aftaler indtil videre :-)
Inger har i proces med ledere, fagpersoner og børnene indrettet vores multifunktionelle rum i den helt nye skolebygning og en hyggeniche + gangene på vores døgnafdeling, som er et hjem for børn og unge.

Inger har i sine indretningsudkast, været god til at inddrage både børnenes og fagpersonernes perspektiv og hele tiden haft øje for, at her skulle der kunne leves et godt børneliv.

Skolens multifunktionelle rum er indrettet modigt med specielbygget inventar, fint og sjovt og alligevel roligt med mange mulige aktiviteter. Børnene bruger rummet aktivt i hverdagen og vi fornemmer, at de i højere grad synes det er deres, fordi Inger har inddraget dem i processen.

På døgnafdelingen har Inger indrettet en hyggeniche, der endte med at fremstå hjemlig, blød, varm, hyggelig og afdæmpet. Ikke mindst var hun med til at børnene fik et længe ventet ønske opfyldt, nemlig fisk. I hyggekrogen fik vi et indbygget akvarium, som giver varme og hygge i dagligdagen. Alle børnene bruger hyggekrogen og akvariet bliver ekstra brugt hvis det har været en lidt svær dag og de bare har brug for at sidde for sig selv.

Alt i alt har vi haft et rigtig godt samarbejde med Inger - prikken over i'et var, da Inger kom til vores åbning af den nye skole samt renovering af døgnafdelingen og holdt en rigtig god tale om hele processen.

Inger har været god til at forstå vores behov og hun har haft god indlevelse i, hvad børn der er anbragt uden for hjemmet har brug for i dagligdagen.

Inger er utrolig kompetent og meget faglig i sin tilgang. Når vi skal have indrettet vores nye afdeling, er jeg slet ikke i tvivl om, at vi vil tage kontakt til Inger igen - og vi vil varmt anbefale hende til andre, der skal indrette lærings- og dagligdagsrum for børn."

Mikala Frølich
Forstander på Hvidborg

Moderne kontormiljø i fredet bygning

"Inger Pucill (Rum & Relationer) har hjulpet os med at undersøge, om det ville være muligt at skabe et godt og moderne arbejdsmiljø i vores nuværende fredede bygning, med alle de bindinger, der naturligvis er relateret hertil. I processen har hun gennemført interviews med både ledelse og medarbejdere og på baggrund heraf formuleret bl.a. værdiord og koncept for vores ny indretning. Indretningsforslaget havde fokus på, i respekt for de historiske bygninger, at skabe et understøttende, komfortabelt og moderne arbejdsmiljø med akustik som særligt opmærksomhedspunkt.

Inger leverede en virkelig gennemarbejdet løsning med lækre farver og materialer, lækker belysning og med akustik tænkt med i næsten hver en detalje. I formidlingen var vi særligt glade for at se prøver på materialer – det var, sammen med 3d illustrationer, plantegninger og beskrivelser, med til at give et godt og helt billede. Indretningsforslaget skitserer en løsning, som er meget anderledes end vores nuværende kontormiljø og det gav os en rigtig god idé om, hvordan vi bedst kan udnytte vores lokaler. Det ramte plet i forhold til vores behov og identitet og skabte begejstring hos medarbejderne.

Inger var en pålidelig og professionel samarbejdspartner. Gennem hele processen oplevede vi at have en god og åben dialog og et passende niveau af brugerinvolvering. Inger var rigtig god til at hjælpe os med at se muligheder og hvad vi egentlig har brug for, uden på nogen måde at oversælge. Det var et meget behageligt og givtigt samarbejde, der gav os en god retning for vores fysiske arbejdsmiljø på kontoret."

Tina Beck-Nilsson
Kredsformand, Greve Lærerforening

Procesfacilitering, identitets-workshop

"Kjær Knudsen A/S har - i perioden juni til oktober 2016 - samarbejdet med Inger Pucill fra Rum og Relationer. Inger blev ansat som konsulent og stod for eksekveringen af vores identitets-workshop. Formålet med identitets-workshoppen var at få udformet og tydeliggjort vores værdier, mission og vision i samarbejdet med medarbejderne. Ingers opgave var at designe og facilitere identitets-workshoppen og bringe den så sikkert i mål som overhovedet muligt, med fokus på Kjær Knudsens udfordringer og ønsker omkring udbytte.

Vores forventninger til Inger var at hun havde gode sociale, formidlings- og facilitatorevner, at medarbejderne blev delagtiggjort, at hun i sit design af workshoppen tog hensyn til medarbejdernes uddannelsesmæssige forskelle, at hun kunne formå at samle medarbejderne omkring opgaverne, tage styringen og bevare overblikket i en mandsdomineret branche.

Inger udmærkede sig ved at vise engagement og forståelse, hun løste opgaverne hurtigt og tog stort ansvar for design og facilliteringen af workshoppen. Aktiviteterne var nøje gennemtænkt på forhånd og forenklet så meget som muligt. Aktiviteterne fremstod derfor afgænset og veldefineret. Inger var god til at styre aktiviteterne indenfor den planlagte tid og undgik derfor tomgang i aktiviteterne. Hun skabte et afvekslende forløb med varierede arbejdsformer og mulighed for at udtrykke sig på anden vis end gennem tale. Alle følte sig hørt og set, hvilket gav fokus og dynamik til workshoppen. Vi har gennem hele processen haft en god dialog med Inger, hvor vi har følt os velinformeret og velinddraget.

Udfaldet af workshoppen har været glade og positive medarbejdere, der virkelig følte at de bidrog og blev lyttet til. Det har været en god og lærerig oplevelse, hvor medarbejderne forlod lokalet med mere energi end da de kom.

Vi har været meget tilfredse med Inger Pucills arbejde og person, og kan derfor sagtens anbefale Inger til enhver virksomhed."

Tannie Rosenørn
PA to CEO, Kjær Knudsen A/S

Indretningsdesign, multifunktionelt projektrum

"Rum & Relationer har stået for design af vores nye multifunktionelle møderum/projektrum. Inger Pucill leverede en virkelig god og inspirerende proces - anderledes end noget vi har prøvet før. Resultatet er blevet et både unikt og nyskabende og samtidig meget funktionelt rum. Et rum, der inviterer til innovation og kreativitet, og som med enkle virkemidler fortæller historien om, hvem vi er. Vi er meget tilfredse."

Allan Murphy
Sektionsleder, CAS, DTU Risø

Indretningsdesign, repræsentationsområde

"Inger Pucill har designet ankomstområdet Èn Indgang - for virksomheder i Slagelse Kommune.

Inger Pucill har lavet en god individuel løsning - vel tilpasset formål og funktion i god linje med netop dette sted. Designet har fået stor ros fra mange kanter - det er kreativt og spændende og løst med simple virkemidler, der var hurtige at implementere.

Inger Pucill løste projektet hurtigt og smidigt og tog stort ansvar for både detaljer og koordinering undervejs. Hun arbejdede professionelt, og vi følte os vel inddraget i beslutningerne undervejs."

Susanne Kruse Sørensen
Chefkonsulent ved Innovation og Erhvervsudvikling, Slagelse Kommune

Indretningsdesign, ankomst- og fordelingsområde

"Jeg vil gerne takke for dit meget fornemme indretningsforslag til vores indgangsparti og lange gang som forbinder afdelingerne.

Jeg er imponeret over det store engagement, du har lagt i opgaven, og måden hvorpå du har forholdt dig undersøgende til, hvordan børnene oplever at være på Julemærkehjemmet, samt deres tanker om de fysiske rammer.

Samtidig har jeg personligt oplevet, at du har fået mine egne tanker omkring udvikling og indretning med ind i projektet og det endelig resultat. Jeg er meget tilfreds med dit forslag.

Det har været en på mange måder inspirerende proces at være med i og jeg kan varmt anbefale Rum og Relationer. Vi havde aldrig selv kunnet udarbejde et så kvalificeret forslag til indretning."

Henrik Hougaard Bøtkjær
Forstander, Julemærkehjemmet Skælskør

Landskabsdesign, uderum til ophold og leg

"Rum & Relationer ved Inger Pucill har udarbejdet forslag til design af "uderum" ved hovedindgangen til Hospice Søndergård.

Inger Pucill har udvist fantastisk god forståelse for hvem vi er, og for hvad vi har af ønsker og behov - og hun har formuleret konceptet "Steder og Overgange", som vi synes passer virkelig godt til netop vores hospice.

Inger Pucill har designet et dejligt og helt særligt uderum, hvor man kan lege og have det rart sammen på tværs af alder. Pladsens indretning er gennemtænkt med fine og finurlige detaljer, der indbyder til at gå på opdagelse, lege, sanse, bevæge sig og falde til ro.

Der er arbejdet med de fire elementer vand, luft, ild og jord, og pladsen har en landskabelig karakter, der giver årstidsvariation og som samtidig tilfører hovedindgangen æstetisk kvalitet.

Inger Pucill har arbejdet engageret og professionelt - og vi glæder os rigtig meget til, ved hjælp af fondsmidler, at få etableret dette fine og unikke "uderum". "

Lise-Lotte Andersen
Hospicechef, Hospice Søndergård

Indretningsdesign, venteværelse/reception

"Vi kontaktede Inger fra Rum og Relationer, da vi stod og skulle indrette vores hudkliniks venteværelse. Klinikken er beliggende i en fredet bygning i Tietgens byggeri i Bredgade. Vores udfordring var at få et moderne venteværelse med respekt for bygningens ældre stil. Vi har været rigtige glade for Ingers store ekspertise og har været utrolig glade for hendes imødekommende og positive måde at gå til opgaven. Hun forstod hvilke funktioner vi ønskede for venteværelset og hun kom med mange spændende, funktionelle og idérige løsninger. Hun udarbejdede et rigtigt flot oplæg, som vi kunne gå ud fra - med koncept, skitser, overvejelser, materialevalg osv. Det var et rigtigt godt redskab, som visuelt skabte en god forståelse.

Under hele processen udviste Inger engement og ekspertise og vi havde en levende dialog, hvor vi diskuterede alt fra siddekomfort til patientens oplevelse af at være i et venteværelse. Vi er meget glade for vores venteværelse, som hver dag bruges af mange besøgende. Vi glædes over at færdes i et rart miljø, hvor der er tænkt over detaljen. Vi har fået et stilfuldt og funktionelt venteværelse, hvor ung som gammel kan sidde behageligt i et dejligt miljø. Det er vi Inger taknemmelig for.

Vi medgiver hendes vores bedste anbefalinger."

Nadeem R. Janjua
Speciallæge og indehaver, Frederiksstadens Hudklinik