Rum og relationer firma logo
Tilpasset rumdesign med mennesket i centrum
Moderne kontorindretning åbent kontormiljø
Work / lounge zone i åbent kontormiljø
Inger Pucill - indehaver af Rum og Relationer
Detalje - akustikvæg

Rumdesign med mennesket i centrum

Vi rådgiver om strategisk indretning af rum

Rum & Relationer er specialiseret i samspil mellem rum og menneske. Vi arbejder med indretningsdesign for det professionelle segment indenfor to hovedområder:

Indretning af moderne kontormiljøer: Co-Working, aktivitetsbaseret kontormiljø (ABW), organisationsbaseret eller oplevelsesorienteret kontorindretning - alt efter, hvad fokus er i den konkrete designopgave.

Indretning af institutioner: uddannelsesinstitutioner, specialskoler, døgntilbud / botilbud, behandlingshjem, mv.

Vi arbejder med indretning af det fysiske miljø som strategisk redskab til at opnå trivsel og resultater - og vi navigerer efter at skabe designløsninger, som påvirker mennesker positivt og organisationer produktivt. Vi designer både udendørs og indendørs miljøer.

Vi har de seneste år arbejdet med rådgivning og design for mange forskellige innovative virksomheder og institutioner. Vi vil også gerne arbejde sammen med jer. Vi er to erfarne kvinder, som arbejder engageret og dedikeret og guider jer trygt fra start til slut af projektet; fra afklaring hos ledelsen over brugerproces og analyse til indretningsdesign og efterfølgende opfølgning. Vi sikrer jer en unik indretning, som understøtter trivsel og organisatoriske mål, og som fortæller historien om, hvem I er.

"Fysiske rammer synliggør identitet og påvirker adfærd, trivsel og kulturudvikling. Rum er derfor et kraftfuldt strategisk redskab." - Inger Pucill, indehaver og rumdesigner.

Faser i en typisk Rum & Relationer proces

Ethvert samarbejde designes i samarbejde med jer på baggrund af jeres specifikke behov og økonomiske ramme. En proces følger typisk følgende overordnede faser.

Rum & Relationer faser i typisk proces

Vores tilgang til brugerproces og strategisk rumdesign

Rum & Relationer arbejder evidensbaseret med afsæt i en kombination af teori, erfaring og brugerinput. Herved kan vi sikre, at I får en attraktiv og fremadskuende løsning med udgangspunkt i jeres specifikke kontekst, ønsker og behov.

I vores dataindsamling og bearbejdning benytter vi som oftest kvalitativ sociologisk og fænomenologisk metode og de værktøjer, der knytter sig hertil - typisk kvalitative interviews og semi-strukturerede gruppeinterviews. Vi benytter også ind imellem fotografiet som udgangspunkt for dialog, ligesom vi faciliterer workshops og studieture, hvis der er ønske om dette. Vi indsamler kvantitative data i relevant omfang afhængig af projektets størrelse og kompleksitet.

Menneskene bag Rum & Relationer

Rum & Relationer blev etableret i 2012 af Inger Pucill. I 2018 blev Connie Aaby del af virksomheden. Det vil altid være en af os - og nogle gange os begge - du møder, når du samarbejder med Rum & Relationer.

Vores mission er at skabe designløsninger, som påvirker mennesker positivt og som styrker organisationers mulighed for at opnå succes. inger Pucill Rumdesigner

Inger Pucill Indehaver, rådgiver og rumdesigner

Inger har stor erfaring med, hvordan rumdesign kan bruges som redskab for succes. Hun er optaget af, hvordan indretning af det fysiske miljø kan bruges strategisk i forhold til kultur, identitet og organisatoriske udviklingsmuligheder.

Inger sætter altid mennesket og den aktivitet, som skal foregå i rummet, som udgangspunkt og omdrejningspunkt for rumdesign. Hendes hovedfokus er at designe rum, så de understøtter glæde og trivsel - og så organisationens identitet, funktion og fysiske rammer kommer til at spille optimalt sammen. 

Inger har stort overblik og arbejder altid kreativt, dedikeret og ambitiøst med at omsætte ledelsesvisioner og brugerinput til helhedsorienterede designløsninger.

Inger har en bred faglig tilgang til arbejdet med rum og mennesker. Hun er uddannet cand.comm. med speciale i socio-spatial kommunikation; samspil mellem rum og menneske. Hun er efteruddannet indenfor landskabsdesign, erhvervsøkonomi og ledelse.

Inger har arbejdet med erhvervs- og institutionsudvikling i mere end 17 år og har desuden undervist i kropssprog og organisationskommunikation. Inger har herudover mangeårig erfaring som skuespiller, hvorfra hun er vant til at arbejde med roller og relationer - og med det iscenesatte rum som medspiller og ramme om menneskers interaktion.

Connie Aaby Udviklingskonsulent

Connie Aaby Udviklingskonsulent

Connie har stor erfaring med, hvordan indretning af det fysiske rum kan understøtte mennesker med særlige udfordringer og udviklingsforstyrrelser. Hun er optaget af, hvordan indretningsdesign kan bruges strategisk i forhold til at styrke fællesskab, funktionsniveau, identitet og livskvalitet.

Connie er særligt interesseret i uformelle læringsrum; hvad vi gør ved rum - og hvad rum gør ved os. Hendes hovedfokus er at designe det fysiske miljø, så det minimerer stress og maksimerer livskvalitet og følelsen af tryghed og sikkerhed.

Connie er cand.pæd. i didaktik / materielle kulturstudier og desuden professionsbachelor i tekstile fag og formidling.

Connie har i mange år arbejdet med mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser; mennesker med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser, ADHD, OCD, angst, sanseintegrationsforstyrrelser, mv. Hun arbejder indlevende og dedikeret for at skabe rammer, der åbner den bedst mulige hverdag for brugerne.

Connie er tilknyttet Rum & Relationer som fast freelancer og bistår både i forbindelse med brugerprocesser, analyser og udvikling af rumdesign.

Sindre og Papang 3d-visualisering

Sindre og Papang er vores gode faste underleverandører indenfor 3d-visualisering og rendering.

Øvrige samarbejdspartnere omkring proces og design

Rum & Relationer har et stabilt netværk af gode samarbejdspartnere, som vi kan trække på ved behov for supplerende kompetencer eller intensiveret trækkraft. Det giver os mulighed for at gå smidigt og fleksibelt ind i mange typer og størrelser af opgaver.

Uafhængig indretningsarkitekt

Rum & Relationer arbejder uafhængigt af leverandørinteresser. Vores fokus er altid at skabe en optimal løsning for vores kunder.