Rum og relationer firma logo
Tilpasset rumdesign med mennesket i centrum
Moderne aktivitetsbaseret kontorindretning
Work / lounge zone i aktivitetsbaseret kontormiljø
arbejdspladsindretning erhvervsindretning kontorindretning aktivitetsbaseret indretningsdesign indretningsarkitekt wpd
Inger Pucill - Indehaver af Rum & Relationer

Moderne Kontormiljø - Co-Working - Aktivitetsbaseret Kontorindretning

Den rette indretning af arbejdspladsen giver resultater - vi rådgiver om strategisk rumdesign

Rum & Relationer arbejder med fysisk forankret organisationsudvikling i spændingsfeltet mellem kultur, strategi, branding og rumdesign - altid med mennesket i centrum.

Hos Rum & Relationer lægger vi vægt på, at de fysiske rammer på en arbejdsplads skal understøtte mennesker positivt og organisationer produktivt. For os handler optimal arbejdspladsindretning om at indrette organisationer, så de opnår optimalt samspil mellem identitet, funktion og fysisk rum. 

Rum & Relationer har mangeårig erfaring med at designe moderne aktivitetsbaserede kontormiljøer med udgangspunkt i en helhedsorienteret analyse af den konkrete organisations kultur, værdier, ønsker og behov. Aktivitetsbaseret Kontorindretning findes i forskellige afskygninger under navne som Co-Working, Organisationsbaseret Indretning eller Activity Based Workplace Design (ABW). 

Eksempel på zoner i det aktivitetsbaserede kontormiljø:

zoner i det aktivitetsbaserede kontormiljø

Rumdesign som understøtter jeres identitet

Som rådgiver og indretningsarkitekt er vi optagede af, at I får en unik indretning, som understøtter trivsel og organisatoriske mål, og som fortæller historien om, hvem I er.

Det fysiske rum strukturerer adfærd og interaktion mellem mennesker - og rum fortæller på artefaktniveau tavst og vedvarende om værdier, aktiviteter, prioriteringer og hierarkier. Den viden kan man bruge konstruktivt og strategisk i forhold til arbejdspladsindretning. Eksempelvis kan en vedkommende og signalstærk Inhouse Branding i et moderne kontormiljø gøre det lettere for medarbejdere at identificere sig med virksomhedens vision og værdier i det daglige, ligesom det kan styrke virksomhedens troværdighed overfor besøgende.  

Arbejdspladsindretning - et strategisk redskab

Den rigtige arbejdspladsindretning kan fx sikre:

Det afhænger af forudsætninger, mål og visioner, hvad der er det rigtige fokus i arbejdet med indretning hos den enkelte organisation. Opgavens omfang og succeskriterier defineres indledningsvist i nært samarbejde med jer.

Brugerinvolvering Innovation proces

Brugerproces og behovsanalyse

Vi lytter til vores kunder

Er brugernes stemme vigtig eller blot en tidskrævende tilføjelse?...

Hertil kan man spørge, om det giver værdi at komme hurtigt afsted, hvis man senere opdager, at man er kørt i den gale retning…?

Eller om det giver mening at bruge ressourcer på en ny spændende indretning, hvis brugerne sideløbende mister lysten til forandring og dialog - og måske i yderste konsekvens mister lysten og energien til at gå på arbejde...?

Rum & Relationer tilgår enhver opgave med indlevelse og respekt. Vores erfaring er, at det er i koblingen mellem jeres viden og vores erfaring, at vi finder nøglen til, hvordan indretningen skal se ud, for at være inspirerende og velfungerende hos lige netop jer. Gennem en proces, hvor vi får dybdegående kendskab til jeres virksomhed og behov, bliver vi i stand til at skabe et tilpasset og relevant arbejdsmiljø.

Den konkrete brugerinddragelsesproces - stor eller lille - designes altid i nært samspil med jer på baggrund af jeres konkrete udgangspunkt. Vi tilpasser og skalerer processen i samarbejde med jer, så den passer optimalt til behov og økonomi. Vi lægger stor vægt på kundetilfredshed gennem hele forløbet fra indledende møde til færdigt design.

Den rette brugerinvolvering giver tilfredshed og kvalitet

Forandringer i det fysiske miljø er ofte relateret til organisatoriske og kulturelle forandringer, som det kan være svært for den enkelte at overskue konsekvensen af, og som derfor utilsigtet kan belaste det psykiske arbejdsmiljø. Det er vores erfaring, at den rette inddragelse, kommunikation og støtte i udviklingsprocessen giver større tryghed og tilfredshed, ligesom det øger medejerskab og lyst til forandring, når man er aktiv medspiller i processen. Brugere bringer desuden ofte vigtige synspunkter, idéer og detaljer til bordet, som kan bearbejdes og integreres i projektet med det resultat, at kvaliteten højnes. En god brugerproces øger således markant projektets sikkerhed for succes.

Behovsanalysen – et stærkt designfundament

I behovsanalysen samler og strukturerer vi alle de data, som vi har indhentet i forbindelse med brugerprocessen og sammenholder det med projektets rammer og succeskriterier. I analysen arbejder vi systematisk med data om organisationens processer og rum, og afdækker organisationens kultur og identitet samt erkendte og ikke-erkendte behov og potentialer. Herved kan vi sikre jer, at brugernes synspunkter bliver hørt, udfordret og integreret - og at I ender op med et unikt og fremtidssikret indretningsdesign, som både understøtter rummets funktion og reflekterer den ønskede identitet.

Landskabsdesign Landskabsarkitekt

Landskabsdesign - uderum med højt til himmelen

Det første indtryk og det sidste man ser

Uderummet er både det første og det sidste indtryk, man får af det sted, man besøger. Det er således et vigtigt område i forhold til identitet. Giver jeres udendørs områder et sandt billede af, hvem I er?

Uderummet kan designes, så det kan aflaste indendørs støttefaciliteter og give mulighed for anderledes inspiration i løbet af arbejdsdagen. Det kan styrke arbejdsglæden og give frihed til at tænke stort og visionært, når der er højt til himmelen. Giver jeres udendørs områder mulighed for ophold og aktivitet, som I ønsker?

Rum & Relationer hjælper med at styrke firmaidentiteten ved design af gode udendørs miljøer tilpasset netop jer og jeres beliggenhed.

Indretningsarkitekt til projekter i alle skalaer

Indretning af hele organisationen eller udvalgte rum

Rum & Relationer arbejder med både små og store projekter. Vi kan håndtere alt fra indretning af et afgrænset område, fx et projektrum, kontormiljø, møderum, innovationsområde, kantine, ankomstområde, reception eller loungeområde / uformelt mødested - til organisationsanalyse og nyindretning af en hel virksomhed.

Med os som rådgivere og indretningsarkitekter på opgaven får I en attraktiv og fremadskuende indretning, hvor der er overensstemmelse mellem virksomhedens identitet, funktion og fysiske rammer. Herved forbedres virksomhedens muligheder for at nå sine mål og virksomhedens brand kommer til at stå stærkere.

Vi arbejder uafhængigt af leverandørinteresser. Vores fokus er altid at skabe en optimal løsning for vores kunder.

Moderne kontordesign cafe lounge

Udvalgte Projekter – Workplace Design

Work Lounge åbent kontormiljø
Bosch: forslag til indretning af lounge/work zone i åbent kontormiljø.

Moderne aktivitetsbaseret arkejdspladsindretning
Tata Consultancy Services: indretning af reception og aktivitetsbaseret kontormiljø.

Design Moderne Møderum Skyperum
Canon: design af møderum.

Design Møderum Skyperum Lounge
Canon: design af møderum.


Bosch: nydesign af reception og ankomstlounge.

Interviewartikler

Har du lyst til at læse et par interviewartikler fra Berlingske, hvor Inger fortæller om fremtidens kontormiljø?