Rum og relationer firma logo
Tilpasset rumdesign med mennesket i centrum
Moderne kontorindretning åbent kontormiljø
Work / lounge zone i åbent kontormiljø
Inger Pucill - indehaver af Rum og Relationer
Detalje - akustikvæg

Rumdesign med mennesket i centrum

Rådgivning om strategisk indretning af rum

Rum & Relationer er specialiseret i samspil mellem rum og menneske. Vi arbejder med indretningsdesign for det professionelle segment indenfor to hovedområder:

Indretning af moderne kontormiljøer: Co-Working, aktivitetsbaseret kontormiljø (ABW), organisationsbaseret eller oplevelsesorienteret kontorindretning - alt efter, hvad fokus er i den konkrete designopgave.

Indretning af institutioner: folkeskoler, gymnasier, universiteter, specialinstitutioner, behandlingshjem, mv.

Hos Rum & Relationer får du personlig og engageret rådgivning på alle projekter, store som små. Indehaver Inger Pucill har mange års professionel erfaring med indretning som strategisk redskab til bedre trivsel. Rum & Relationer navigerer altid efter at skabe designløsninger, som påvirker mennesker positivt og organisationer produktivt. Vi designer både udendørs og indendørs miljøer.

Rum & Relationer arbejder engageret og dedikeret og guider jer trygt fra start til slut af projektet; fra afklaring hos ledelsen over brugerproces og analyse til indretning og opfølgning. Rum & Relationer hjælper jer med at tydeliggøre fortællingen om, hvem I er.

"Fysiske rammer synliggør identitet og påvirker adfærd, trivsel og kulturudvikling. Rum er derfor et kraftfuldt strategisk redskab." - Inger Pucill, indehaver og rumdesigner.

Faser i en typisk Rum & Relationer proces

Ethvert samarbejde designes i samarbejde med jer på baggrund af jeres specifikke behov og økonomiske ramme. En proces følger typisk følgende overordnede faser.

Rum & Relationer faser i typisk proces

Vores tilgang til brugerproces og strategisk rumdesign

Rum & Relationer arbejder evidensbaseret med afsæt i en kombination af teori, erfaring og brugerinput. Herved kan vi sikre, at I får en attraktiv og fremadskuende løsning med udgangspunkt i jeres specifikke kontekst, ønsker og behov.

I vores dataindsamling og bearbejdning benytter vi som oftest kvalitativ sociologisk og fænomenologisk metode og de værktøjer, der knytter sig hertil - typisk kvalitative interviews og semi-strukturerede gruppeinterviews. Vi benytter også ind imellem fotografiet som udgangspunkt for dialog, ligesom vi faciliterer workshops og studieture, hvis der er ønske om dette. Vi indsamler kvantitative data i relevant omfang afhængig af projektets størrelse og kompleksitet.

Menneskene bag Rum & Relationer

Rum & Relationer blev etableret i 2012 af Inger Pucill. Det vil altid være Inger du møder, når du samarbejder med Rum & Relationer. Inger Pucill har et stort og alsidigt netværk af professionelle samarbejdspartnere og sammensætter projektteam fra projekt til projekt alt efter projektets karakter og omfang.

Rum & Relationers mission er at skabe designløsninger, som påvirker mennesker positivt og som styrker organisationers mulighed for at opnå succes. inger Pucill Rumdesigner

Inger Pucill Indehaver, rådgiver og rumdesigner

Inger har stor erfaring med, hvordan rumdesign kan bruges som redskab for succes. Hun er optaget af, hvordan indretning af det fysiske miljø kan bruges strategisk i forhold til kultur, identitet og organisatoriske udviklingsmuligheder.

Inger sætter altid mennesket og den aktivitet, som skal foregå i rummet, som udgangspunkt og omdrejningspunkt for rumdesign. Hendes hovedfokus er at designe rum, så de understøtter glæde og trivsel - og så organisationens identitet, funktion og fysiske rammer kommer til at spille optimalt sammen. 

Inger har stort overblik og arbejder altid kreativt, dedikeret og ambitiøst med at omsætte ledelsesvisioner og brugerinput til helhedsorienterede designløsninger.

Inger har en bred faglig tilgang til arbejdet med rum og mennesker. Hun er uddannet cand.comm. med speciale i socio-spatial kommunikation; samspil mellem rum og menneske. Hun er efteruddannet indenfor landskabsdesign, erhvervsøkonomi og ledelse.

Inger har arbejdet med erhvervs- og institutionsudvikling i mere end 17 år og har desuden undervist i kropssprog og organisationskommunikation. Inger har herudover mangeårig erfaring som skuespiller, hvorfra hun er vant til at arbejde med roller og relationer - og med det iscenesatte rum som medspiller og ramme om menneskers interaktion.