Rum og relationer firma logo
Organisationsbaseret Rumdesign
Livsglæde landskabsarkitektur landskabsdesign
Livsglæde
Inger Pucill - indehaver af Rum og Relationer
Inger Pucill - indehaver af Rum og Relationer

Velkommen til Rum og Relationer

Rådgivning og rumdesign med mennesket i centrum

Rum og Relationer er specialiseret i samspil mellem rum og menneske. Vi arbejder med erhvervsindretning, læringsmiljøer og landskabsdesign - og med brugerprocesser i relation hertil.

Rum og Relationer tager indretning af det fysiske miljø alvorligt som et redskab til at opnå trivsel og resultater - og navigerer efter, at fysiske rammer skal påvirke mennesker positivt og organisationer produktivt. Vi sikrer jer en unik indretning, som understøtter trivsel og organisatoriske mål, og som fortæller historien om, hvem I er.

Ydelser

Rum og Relationer projektleder og designer projekter fra start til slut. Ved meget store projekter teamer vi op med gode samarbejdspartnere.

Vi tilbyder ydelser indenfor:

Vi designer enhver proces i samarbejde med jer, så I får optimalt udbytte i forhold til behov.

Afsæt

Helt grundlæggende tager vi afsæt i, at artefaktniveauet i en organisation reflekterer og manifesterer den underliggende organisationskultur. Inden vi arbejder med udvikling af de fysiske rammer lægger vi derfor vægt på, at skabe klarhed over organisationens afsæt og retning.

Metode og værktøjer

I vores dataindsamling og bearbejdning benytter vi som oftest kvalitativ sociologisk og fænomenologisk metode og de værktøjer, der knytter sig hertil - typisk kvalitative interviews og semi-strukturerede gruppeinterviews. Vi benytter også jævnligt fotografiet som udgangspunkt for dialog, ligesom vi faciliterer workshops og studieture, hvis der er ønske om dette. Vi indsamler kvantitative data i relevant omfang afhængig af projektets størrelse og kompleksitet.

Kvantitativ metode er egnet til registrering af hvad; typisk hvor mange, hvornår, hvorhenne,… mens kvalitativ metode egnet til at forstå hvorfor; hvorfor er det sådan, hvilken betydning har det, og hvad skal der til for at det kan ændres.

Vi arbejder systematisk med indsamling af data om organisationens processer og rum, og afdækker organisationens kultur og identitet samt erkendte og ikke-erkendte behov og potentialer. Vi udarbejder behovsanalyse inkl. overblik over funktioner, aktiviteter, nærhedskriterier, bevægemønstre mv., som ligger til grund for idéoplæg og byggeprogram.

Rum og Relationer arbejder evidensbaseret med afsæt i en kombination af teori, erfaring og brugerinput. Herved kan vi sikre, at I får en attraktiv og fremadskuende løsning med udgangspunkt i jeres specifikke kontekst, ønsker og behov.

God brugerproces giver fremtidssikret indretnings- og landskabsdesign

Brugerproces og rumdesign udført af Rum og Relationer sikrer jer, at brugernes synspunkter bliver hørt, udfordret og integreret - og at I ender op med en unik og fremtidssikret indretning, som både understøtter rummets funktion og reflekterer jeres identitet.

Samarbejdspartnere indretningsdesign og brugerprocesser

Rum og Relationer har gode samarbejdspartnere, som vi kan trække på ved behov for supplerende kompetencer eller intensiveret trækkraft. Det giver os mulighed for at gå smidigt og fleksibelt ind i mange typer og størrelser af opgaver. Herudover er vi altid åbne for at indgå i nye samarbejder omkring konkrete projekter.

Jeg vil gerne kontaktes

Navn:

Telefonummer:

Email:
*

Eller ring: 60635291